‘YERELDEN GENELE’ KARŞI ‘GENELDEN YERELE’

  ‘Yerelden Genele’ karşı ‘Genelden Yerele’

 

Bu bir tür iktidar mücadelesinin adı olabilir mi ?

O görüntü giderek sosyal ve siyasi atmosfere hakim olmaya başladı.

İstanbul,Ankara,İzmir, Adana,Mersin, Antalya ,Aydın,Muğla gibi Belediyelerin muhalefet saflarında kalması yerel yönetimde ağırlık ibresinin iktidar blokundan kaymaya başladığını gösteriyor.

Doğu ve Güneydoğu belediyelerinin önemli bir bölümünün de kayyuma verilmesi bu trendi tersi yönde hızlandırdı ve politize etti. 

  Büyük kentlerdeki nüfus yoğunlaşması ve bu kentlerin Türkiye toplam ekonomi ve ticaretindeki önemi düşünüldüğünde, yeni bir toplumsal yapılaşma ve dengenin kurulmakta olduğu görülüyor.

Türkiye’nin en aktif ve en üretken belediyelerinin muhalefet bloku saflarında yer almaları salt yerel belediyelerde değil Türkiye’nin toplam siyasi,ekonomik ve kültürel coğrafyasında yakın bir zamanda sonuçlarını ortaya koyacaktır. 16 milyonluk İstanbul,  5 Milyonluk Ankara ve toplam olarak 5 milyonluk bir güç ve hareket sahası oluşturan yeni kazanılmış muhalefet belediyeleri yeni bir siklet merkezi yarattılar.

Coğrafi olarak Türkiye’nin batı ve güney bölgelerinde yoğunlaşan büyük belediyeler, aynı zamanda ülkenin en hızlı gelişen ve en üretken nüfusuna ev sahipliği yapmakta.

Bu nedenle, belediyecilik tartışmasını, aynı zamanda siyasi,kültürel ve ekonomik  etkinlik alanına taşıdığımızda Türkiye’de ‘yeni bir şeyler’ olduğunu görürüz.   

 Halen  İzmir’de devam etmekte olan CHP li Belediye Başkanları toplantısında net olarak görülen ‘kabuk değiştirme’nin normal seçim sürecine aynıyle yansıması halinde ise, bir kaç yıl içinde farklı bir yapı tartışılacak ve yeni bir süreçten söz ediyor olacağız. 

Bu süreç, Türkiye’nin  kaçınılmaz bir biçimde doğal mecrasına yönelmesidir.

Muhalefet sözcülerinin ‘yerelden genele’ olarak adlandırdığı iktidar yolu, bu denli net ve basit rotalardan çok, yeni toplumsal liderlerin etkin iktidar mücadelesinin sonucu olacaktır.

Onlar kendiliğinden ön saflara diziliyorlar.   

 

Mahir Tan        LondraPosta-Londra