Türker Ertürk; ‘ŞEHİD-İ MİLLİ’ KEMAL BEY’İ SAYGI İLE ANIYORUZ

    ŞEHİD-İ MİLLİ KEMAL BEY’İ SAYGIYLA ANIYORUZ

1.Dünya Savaşı’nda Rus hükûmeti ile ilişkili Ermeni ahaliden kurulu çeteler, Türk nüfusa karşı saldırı ve katliamlar yaptılar. İktidardaki İttihat ve Terakki Fırkasının emriyle, ilçedeki Ermenilerin Suriye’ye sevki kararını uygulayan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey, Osmanlı Devleti’nin savaşta yenilmesinden sonra iktidara gelen Hürriyet ve İtilaf Fırkası tarafından görevinden alınmış, tehcir sırasında Ermeni ahalinin ölümünden sorumlu tutularak yargılanmış, Kurulan Âliye Divan-ı Harb-i Örfi’de, “kış gününde vatandaşları can ve mal kaybına uğrattığı, ölüme terk ettiği” iddialarıyla suçlanmıştır. Kemal Bey, “Ben aldığım emri yerine getirdim. Sürgün edilenlere insanî şekilde davrandım. Süngü bağlamadım. Vicdan azabı duymuyorum. Kimsenin ölümü için emir vermedim.” şeklinde suçlamalara karşı çıksa da yapılan haince yargılama sonucunda, mahkeme idamına karar vermiş, Padişah Vahdettin’in, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’den istediği fetvanın çıkmasının ardından Kemal Bey, 10 Nisan 1919’da İstanbul Beyazıt Meydanı’nda idam edilmiştir. İdamdan sonra TBMM 14 Ekim 1922’de Kemal Bey’i, ‘şehid-i millî’ ilân etmiştir. Saygı ve rahmetle anıyoruz.

  TÜRKER ERTÜRK