Türker Ertürk; İFTARINIZIN BEŞ PARALIK DEĞERİ YOKTUR