Türker Ertürk; Geçmişin Aklı

Çağdaş dünya 18.Yüzyıldan sonra Ortaçağ düşünce sisteminden bilimsel düşünce sistemine geçti. Bu düşünce sisteminin en büyük özelliği; hiçbir soncul olmadan, gözlem ve deneye dayanması, sorgularken ve eleştirirken istisna kabul etmemesi ve tümevarım yöntemi kullanarak sonuçlara ulaşmasıdır.

Ortaçağ’ın düşünce sisteminde devamlı savunulan soncul vardır, sorgulanmayan ve eleştirilemeyen kutsal alanlar mevcuttur, gözetleme ve spekülasyona dayanır ve tümdengelim yöntemi uygulanır.

Geçmişin aklı ve geçmişin düşünce sistemi ile günümüzün sorunları asla çözülemez, katmerleştirilir

TÜRKER ERTÜRK