Türker Ertürk; Cumhuriyete savaş ilanı

     Terör ve talepleri

26-27 Aralık 2015’de Diyarbakır‘da toplanan, HDP ve PKK‘nın başı çektiği Demokratik Toplum Kongresi bitiminde açıklanan sonuç bildirisi kelimenin tam anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin tekil yapısına, kurucu ideolojisine ve bütünlüğüne karşı savaş ilanıdır.

Talepler gayri hukukidir ve demokratik değildir. Hendekler kazılarak, elde silah katliamlar yapılarak, yöre halkı terörize edilerek destek arama çalışmaları nafiledir ve taleplerin kabul ettirebilme imkanı yoktur.

HDP Eş Başkanı’nın dış destek arama çalışmaları yaşadığı topraklara ihanetin bir tezahürüdür. Emperyalizmin kucağına oturarak, BOP‘un gerçekleştirilmesinde taşeron olunarak ve kendi halkını öldürerek söylendiği gibi “ulusal kurtuluş mücadelesi” verilemez.

Bir ülkede silah kullanma yetkisi sadece devlete aittir. Elinde silah olanla asla müzakere edilmez, mücadele edilir. Mazisi şan ve şerefle dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türk Emniyet Teşkilatı ile birlikte yürüttüğü mücadele meşrudur ve Türk Milleti olarak askerimizin ve polisimizin yanındayız.

Halen iktidarda bulunan AKP‘ye muhalif olmak demokratik bir haktır. Ama AKP‘ye muhalefet edeceğim diye ülkemiz için yaşamsal bir tehdit olan teröre karşı halen sürdürülen mücadeleye yapıcı eleştirinin ötesinde muhalefet etmek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesini sekteye uğratır, moral ve motivasyonunu bozar. Bu yurtsever yurttaş sorumluluğu ile bağdaşmaz. İktidarlar geçicidir ama Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Umarız kısa sürede fazla kan dökülmeden, terörün üstesinden gelinir,  başta güneydoğuda yaşayan halkımız olmak üzere arzu ettiğimiz barış ve güvenlik ortamına ulaşırız.

Saygılar sunarım

TÜRKER ERTÜRK 

 

 

Türker Ertürk