Türker Ertürk; ATATÜRK’ÜN ANLAMI

 

ATATÜRK’ÜN ANLAMI

Savaşlar; akılla, bilgiyle, teknolojiyle, eğitimle, cesaretle ve davaya inançla kazanılır. Savaşları ve her türlü mücadeleyi güçlüler kazanır, tarih aksini kaydetmemiştir. Haklı bir şartla kazanabilir; eğer güçlü olursa! Roma, Cengiz Han, İskender ve Timur haklı olduğu için değil güçlü oldukları için kazandılar.

Bugün İslam Dünyası; yenildikçe Ortaçağ karanlığına dönüyor, döndükçe daha çok yeniliyor. Bir kısır döngünün içine girmiş durumda! Bu durumdan çıkabilmenin formülü; aklı ve bilimi egemen kılmak, sorgulayıcı kafayı geliştirmek, dini dünyevi yaşamın referansı olmaktan çıkarmak, inanç, itikat ve uhrevi yaşamla sınırlandırmaktır. Hristiyan dünyası bugün güçlü ise; Hristiyan olduğu için değil, Hristiyanlığı dünyevi yaşamın referansı olmaktan çıkardığı içindir.

İşte Atatürk, İslam Dünyasını içine düştüğü bu kötü durumdan çıkarabilmenin adıdır. Atatürk kısaca; çağdaşlaşmak, medeni olmak ve adam olmaktır. Atatürkçülük, bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip toplumun yaratılması projesidir. Ülkemiz için Atatürk eşittir; aydınlanma, antiemperyalist mücadele, ilahi mesajın doğru anlaşılması, üretebilmek, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olabilmek, tam bağımsızlık, laiklik, milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzdür.

TÜRKER ERTÜRK