‘Türk Tipi’ ne ilk ve tek örnek ; Arnavut Kralı ZOGO

 

     ‘Türk Tipi’ ne İlk ve Tek örnek ZOGO

Adolf Hitler,Mussolini, Franko,Salazar, Avrupa’nın Diktatörlük denilince akla gelen en önemli kişilikleri. Yarattıkları Nazi ve Faşist ideoloji ile tanımlanan bu diktatörler, Almanya, İtalya gibi Avrupa’nın siyasi,ekonomik ve kütürel açıdan özünü oluşturan ülkelerde mevcut parlamenter yapıyı ele geçirerek kendilerini ‘tek adam’ ilan ettiler ve yıllarca diktalarını sürdürdüler.  Ortak yönleri,gelişimlerini mevcut yapı içinde yapmaları, hile,baskı,terör dahil tüm araçları siyaset içinde kullanarak iktidar gelmeleri.

Buna uymayan ve ‘Tek Adam’ olmak için, kendine has bir yöntem uygulayan yegane örnek ,bir dönem(1927-1939) Başbakan, Başkan ve Kral olarak Osmanlı İmparatorluğundan 1. Dünya savaşı sonrasında kopmuş olan köylü ve aşiretler ülkesi Arnavutluk ta  ‘hükümdar’ olan Kral Zogo idi.  Zogo, iktidara Arnavutluk’ta uygulanan ve kendisini Başbakan ve Başkan yapan Parlamenter sistemi kullanarak gelmemişti.

Başkan ZOGO, Kendisini ömür boyu hükümran kılmak için YENİ BİR ANAYASA yaptırmıştı.

1929 yılında Pralamenter Demokrasi uygulanan Arnavutluk ülkesinin Başkan’ı olan ZOGO (Ahmet Zogolli) bir Anayasa yaptırarak ülkeyi Krallık rejimine döndürmüş kendisi de aynı referandumla  Kral Zogo ünvanına kavuşmuştu.

Kuşkusuz Kral ZOGO nun yükselişinde  onu daha önce kaçtığı Yugoslavya’dan getirip sırasıyla Başbakan,Başkan ve Kral yapan Mussolini İtalya’sı nın rolü çok büyüktü. Kpmşusu Arnavutluk’u işgal etme planları yapan Mussolini bu amacını Fransa ve İngiltere’nin muhalefeti  nedeniyle  gerçekleştirememiş bunun için 2. Dünya savaşının açık olarak başladığı 1939 yılını beklemişti. 1939 yılında artık kendisine bir yük olmaya başlayan Avrupa’nın tek Müslüman Kralı Zogo’yu tahttan indiren Mussolini, onu Londra’nın Ritz Otelinde masraflarını ödeyerek sürgün yaşamına göndermişti.

Kral Zogo; kendisini ömür bıoyu diktatör ilan etmek için rejim değiştiren ve ülke de buna uygun bir anayasa yaptırarak onaylatan ilk ve tek Başkan olmuştu.

Atatürk;  Beni Kral ZOGO mu yapmak İstiyorsunuz.  

Geçtiğimiz 10 Kasım’da Atatürk’ün anma gününe katılmak için Atatürkçü Düşünce Derneği’nin davetlisi olarak Londra’ya gelen Yazar-Araştırmacı Mustafa Kemal Ulusu’nun Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetim anlayışı hakkında yaptığı açıklamalar,bugün Türkiye’deki en ateşli gündem maddesine de cevap veriyordu. Zira Mustafa Kemal Ulusu’nın babası Nuri Ulusu, Atatürk’ün kütüphanecisi idi ve Çankaya köşkünde 12 yıl onunla birlikte yaşamıştı. Nuri Ulusu ile yapılmış bir röportaj videosunun izleyicilere dinletildiği gece Atatürk ile ilgili bir anı gündeme gelmişti ; Nuri Ulusu’nun da bulunduğu Çankaya Köşkündeki  bir davette bir milletvekili Mustafa Kemal Atatürk’e şu teklifte bulunur ; ‘Paşam, izin verin bir yasa çıkaralım, sizi ömür boyu Cumhurbaşkanı yapalım’

Bu teklife Atatürk’ün verdiği cevap ise çok açık ve anlamlı olur ; ‘Siz beni Arnavut Kralı Zogo mu yapmak istiyorsunuz ?’

İşte Türkiye’den Avrupa Medayasına da taşınan ‘Atatürk olsa bu Anayasa değişikliğine ne derdi’ tartışmasına 10 Kasım 2016 da Londra’da ilan edilen cevap.

BEN ARNAVUT KRALI ZOGO DEĞİLİM..

Mahir Tan    LondraPosta-Londra