TAŞLAR YERİNDEN OYNARKEN

  Taşlar Yerinden Oynarken

Türkiye’de süregiden iktidar mücadelesinde muhalefetin güç toplaması bazı alanlarda sonuç vermeye başladı.  İlk olarak zikredilmesi gereken gelişme yerel yönetimler alanında Türkiye’nin motoru sayılan büyük ve merkezi belediyelerin nuhalefet saflarında yer almaları.  Daha önemlisi  Türkiye’nin kalbi denebilecek önemdeki yerel yönetim kurumlarının ilk gelen bilgilere göre ehiyet sahibi kişiliklerden oluşması.  Bu trendin devamı halinde yerel iktidar ile siyasi iktidar arasındaki sürtüşme yerel lehine çözümler üretecektir.

Yerelde kuşkuya yer yok ki, en ön planda yer alan  Büyükşehir yönetimi 16 milyonluk İstanbul. Bu kenti yöneten başkan Ekrem İmamoğlu, doğal olarak taşları yerinden oynatacak toplumsal lider olarak yer alıyor gelecek Türkiye siyasetinde. Yabancı medyanın da gelişmelere bakışı bu yönde.

İmamoğlu’nun seçimler boyunca ortaya koyduğu performans yalnızca bir belediye başkanı olarak değil ama bir toplumsal lider olarak da dikkatleri üzerinde topladı.  Bu nedenle çok sayıda yabancı değerlendirmeci  Türkiye’nin ‘pek muhtemel’ Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu’nun ismini vurgulamaya başladı.

Birkaç yıl öncesine kadar fazla dikkat çekmeyen bir yerel yönetici olan İmamoğlu’nun çok hızlı yükselişi değişen Türkiye siyasetinin en açık göstergesi.

İstanbul ve güçlü Batı Anadolu belediyelerinin yerel iktidar sahipliği yanında, genel siyasi iktidardaki gelişmelerde de rol oynayarak, Türkiye’nin gidişini etkilemeleri beklenen bir süreç oluşturuyor.

İstanbul’un bu alandaki en önemli görevi ise; Türkiye’de, iktidar destekli ve onunla iç içe olarak el konulan artı değerini doğrudan halka yöneltmek. Tüm tartışmaların dışında olarak, milyarlarca dolarlık servet, iktidar tarafından organize edilen bir mekanizma ile, 15-20 aile ve Katar- Suud merkezli çıkar gurupları arasında pay ediliyor. Bu gelişmeler, aynı zamanda sermayenin Siyasi İslam denilen örgütlenme tarafından siyaset mihraklarına mal edilmesinin de hikayesi. Tarikatçilik, yağma düzeninin motoru olarak geliştiriliyor.

Kısaca, çıkar düzenini Büyük Kent Belediyeleri eliyle yaratılacak bir hareket ile örselemek ve yıkmak mümkün. Bu nedenle, ilk ağızda ve büyük ölçüde kendiliğinden,öne çıkan doğal liderleri izlemek ve desteklemek hayati öneme sahip.    

Aklınıza gelen bir isim varsa, arkasında sıralanmak yapılacak en akıllıca iş…

 

Mahir Tan          LondraPosta-Londra