Göl Zamanı, Atatürk devrimlerine geçiş acemiliğine iyi bir örnek