PATRİCK FAURE’NİN GÜNEŞE UÇUŞU

   Patrick Faure’nin Güneşe Uçuşu  

 

Londra’nın kalbi sayılan Mayfaire de Anemoi Art Gallery’de  28 Şubat gecesi açılan Patrick Faure sergisi uzun yıllar konuşulacak bir toplam ‘sanat’ gösterisi oldu. Monaco Doğumlu ünlü ressam Faure, Anemoi Art Gallery ‘deki sergisinde resim,metafizik, astrofizik, modern dans, arkeoloji,felsefe ve  politika nın yer aldığı sergisinde çoğunluğu Türk izleyicilerden oluşan yaşama bakışını sundu.

Monaco’lu Faure’nin Türk izleyicilerle yakınlığı, eşinin bir Türk olmasının yanında (Didar Arslan) resminde kullandığı temel motiflerin  Türkiye’nin yer aldığı coğrafya ile kopmayan bağlantısından ileri geliyor. Partick Faure’nin sanat felsefesindeki  mitoloji ve astrofizik kuşkuya yer yok ki eski Anadolu toprağının merkezinde yer aldığı Akdeniz ve Mezepotamya olmaksızın fazlaca bir değer taşımaz.

Faure’nin temel figürlerinde umut, kanat ile birleşiyor. Serginin en önemli resmi olan  Wings Of Fascism eserinde İkarus var. Güneşe ulaşmak umuduyla gökyüzüne yükselen İcarus’un yanan kanatları Faure’nin kendi ifadesiyle insanlarda sadece binde bir oranında gerçekleşen hayal-ümit ışıklarını simgeliyor. İcarus’u resim yanında çok iyi sahnelenen bir dans gösterisi ile de sergileyen Patrick Faure, resme felsefe ve metafizik yanında görsel olarak yeni katkılarda bulunuyor. Bu nedenle Faure’nin sergisinde ilk bakışta zihinlere çarpan ‘Sürrealizm’ düşüncesi sergi içinde kendiliğinden farklılaşıyor.

Patrick Faure kesinlikle yeni bir iş yapıyor.

Anlaşıldığı kadarıyla uluslararası alanda cevap bulan Faure’nin sanatı, en çok Türkiye’de yankılanıyor.

Zira, biraz abartma pahasına, Patrick Faure bizi ve bizim hayal-ümitlerimizi resmediyor bile diyebiliriz.

Eski Anadolu insanının güneşe ve ışığa ulaşma umudu 12 bin yıldan beri sürüyor.

Faure, bunu  ‘Faşizm’in Kanatları’ eserinde üst plandaki kolonda resmedilen ‘Göbeklitepe’ ile anlatıyor.

12 Bin yıllık ışığa ve güneşe ulaşma çabalarımızın sonucu, Faşizm’in kanatları altına girmek mi olmalı. ?

Faure’ye göre bu umutların gerçekleşme oranı binde bir.

Bugüne kadar doğru çıkan bu oran, bugünden sonra değişebilir mi ?

Patrick Faure’nin sanatında bu ‘umut’ da yer alıyor.

Faure’yi en iyi biz anlarız.

Bir kez daha Güneşe ulaşmak için havalanacağız.

 

 

Patrick Faure’nin 2018-2019 yıllarında İstanbul ve Eskişehir’de açılmış üç sergisinden sonra bir yenisi önümüzdeki ay açılıyor.

28 Şubat gecesi Küratörlüğünü Ptarick Faure’nin eşi Didar Arslan’ın yaptığı Anemoi gallery sergisi büyük bir ilgi görürken, gecenin catering servisini ‘Tiers Of Joy-London’ gerçekleştirdi.

 

Mahir Tan                 LondraPosta-Londra