Orada bir Genel Kurmay Başkanı var mı ?

 
 
 
ORADA BİR GENEL KURMAY
BAŞKANI VAR MI?
Biliyoruz, genel kurmay başkanlığı başkent Ankara’daki Milli Müdafaa Caddesi ile Eskişehir Yolu’nun kesiştiği köşede kirli sarı yahut açık kahverengiye dönük, çok çatılı,  uzun merdivenli  kocaman bir bina ya da binalar topluluğuna konuşlanmıştır. Ve yine biliyoruz ki, o yüksek merdiven hep kırmızı halı ile döşelidir ve de yüksek rütbeli generalleri makamlarına ulaştırır.
Genel kurmay başkanı ise bu generallerin en kıdemlisi, en omzu kalabalık olanı ve de en yalnız dolaşmaması gerekenidir. Bu yüzden O bu kırmızı halı döşeli merdivenleri silahlı korumaları eşliğinde çıkar ve makam-ı alisinde mevzilenir.  Artık 8 yüz şu kadar silahlı zevat onun emrini gözleyecektir. Yat yat, kalk kalk…
Bu kadar!
Fakat son zamanlarda hayırdır, şerdir!..Beni bir kuşku bulutu sarmış bulunmaktadır. Çünkü o malüm merdivenlerden sanki hep sivil giyimlililer çıkmakta ve de muhteşem paşamız makamı-ı alisinde yer alamamaktadır! Yahut bilinmedik fırıldak, yani o biçim birileri yalpa  attırıyor mevcut düzene! Örneğin, doğuda Kürdün eşkiyası, üstelik yabancı parmağı ile karışık işler çeviriyor.Gönderlerdeki bayraklarımızı indirip indirip yakmalar, Atatürk heykellerini yakıp yıkmalar, yol kesmeler, güvenlik kuvvetlerini kurşunlamalar, “milli ordu” muza kumpas kurmalar, karakol basmalar, vergi toplamalar, mahkeme kurmalar ve de gençleri toplayıp “gerillaya” katmalar…gırla!  Üstelik Güney sınırlarımız da kevgire dönmüş!
Ne oluyoruz yahu?
Yoksa bu Mustafa Kemal’in kurduğu ve Kurtuluş Savaşımızı kazandığı ordu bu ordu değil midir? Ya da yurdumuzu iç ve dış düşman saldırılarına karşı koruyacak silahlı kuvvetler bu silahlı kuvvetler  değil de bir başka silahlı kuvvetler mi? Dahası Güneydoğu Anadolumuz misakımilli dışına mı atıldı? Ne oldu, ne oluyor?
Şaşırdım!
O kadar ki, şimdi buradan avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum: EY MİLLET!
ORADA BİR GENEL KURMAY
BAŞKANI VAR MI?..
         Abdullah Nihat Yılmaz
         Londra