Mustafa Kemal Atatürk; Ermeniler tarihte görülmedik bir vahşeti yaptılar..

 

Onur Öymen son noktayı koydu.

Mustafa Kemal Atatürk; Ermeniler Tarihte eşi görülmedik bir vahşeti yaptılar 

Alman Parlamentosunun Ermeni soykırı tasarısını kabul etmeye hazırlandığı bugünlerde herkesin bilmesi gereken Atatürk’ün Ermeni soykırımı iddiaları hakkındaki görüşlerinin Türkçesini ve İngilizce çevirisini aşağıda sunuyorum:

“Şüphe etmemek gerekirdi ki, Ermeni kıtali konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir. Aksine, güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Maraş’taki feci olay bu yüzden çıkmıştı.

Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler, top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı. Yirmi gün süren Maraş soykırımında, Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların, bu olay hakkında İstanbul’daki temsilciliklerine çektikleri telgraf, bu faciayı yaratanları, yalanlanamayacak bir şekilde ortaya koymaktaydı.

Adana ili içindeki Müslümanlar, tepeden tırnağa kadar silahlandırılan Ermenilerin süngülerinin baskısı altında her dakika öldürülmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Canlarının ve bağımsızlıklarının korunmasından başka bir şey istemeyen Müslümanlara karşı uygulanan bu zulüm ve yok etme politikası, uygar dünyanın dikkatini çekecek ve onları insafa getirecek nitelikteyken, aksinin yapıldığını iddia ederek ondan vazgeçilmesini isteme gibi bir teklif nasıl ciddi olarak kabul edilebilirdi?” (Atatürk’ün CHP’nin İkinci Kurultayında, 20-25 Ekim 1927 tarihlerinde okuduğu Büyük Nutuk)

 

Atatürk’s views on claims about Armenian massacres

“The assertions regarding the Armenian massacres were undoubtedly not in accordance with the facts. For the Armenians in the south, armed by foreign troops and encouraged by the protection they enjoyed, attacked the Muslims of their district. Animated with the spirit of revenge, they pursued a relentless policy of murder and extermination everywhere. This was responsible for the tragic incident at Maraş. Making common cause with the foreign troops, the Armenians had completely destroyed an old Muslim town like Maraş by their artillery and machine-gun fire.

They killed thousands of innocent and defenseless women and children. The Armenians were the instigators of the atrocities, which were unique in history. The Muslims had merely offered resistance and had defended themselves with the object of saving their lives and their honor. The telegram, which the Americans, who had remained in the town with the Muslims during the five days that the massacres continued, had sent to their representative in Istanbul, clearly indicates in an indisputable manner who were the originators of this tragedy.

Threatened by the bayonets of the Armenians, who were armed to the teeth, the Muslims in the vilayet of Adana were at that time in danger of being annihilated.” (Grand Speech delivered at the 2nd Congress of Republican People’s Party on 20-25 October 1927))