İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği; ULUSAL EGEMENLİK BİR KİŞİ VEYA ZÜMREYE BIRAKILAMAZ

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Basın Bülteni

 

23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk’ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi açılmasıyla ülkeyi yönetme yetkisi ulusa verilmiştir. Aynı zamanda ulusun dışa karşı tam bağımsızlık mücadelesinin de Meclis tarafından yönetilmesi amaçlanmıştır.

   

Ancak, son yıllarda 23 Nisan’ların “Ulusal Egemenlik Bayramı” olduğu adeta unut(tur)ulmakta sadece “Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Oysa Türkiye, nüfusu müslüman olan ülkeler arasında egemenliğin ulusa ait olduğu tek örnektir.

 

Ulusal egemenlik, demokrasinin, hukukun  üstünlüğünün ve laikliğin temel dayanağıdır.

Anayasamızın 6. maddesinde yazılı olan “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hiçbir surette hiçbir kişiye bırakılamaz” hükmünün ihlal edilmesine asla geçit vermeyelim. 

 

23 Nisan’lar, 1928 yılından beri “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adıyla kutlanmaktadır.

Çocuklar geleceğimizdir demek  yetmez.

Çocukların eşit fırsatlarla laik bilimsel eğitim almalarının sağlanması; çocuk istismarının, çocuk yaşta evliliklerin, çocuk işçiler sorunlarının önlenmesi gerekir.

 

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği  olarak,  Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinden uzaklaşan, tüm yetkileri tek kişiye veren Anayasal düzen ve uygulamalardan geri dönülmesi için elele mücadeleye devam diyoruz.

 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz.

 

Nazan Moroğlu, İKKB Koordinatörü

 

LondraPosta-Londra