İADD Kongresi ; Atatürkçü Düşünce Gençliğe Emanet

   ‘Birgün İstiklal ve Cumhuriyeti Müdafaa….’

 

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurulu’nu yaparak yeni yönetecilerini seçti. 17 Şubat 2018 günü İADD nin Kuzey Londra’daki Genel Merkezinde yapılan Genel Kurulda tek liste halinde seçime katılan yeni yönetici adayları oybirliği ile seçilerek göreve başladılar. İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği 2019 Seçimler Yılını da kapsayacak yeni  dönemine, büyük bölümü genç ve yeni kadrolardan oluşan bir yönetim kurulu ile başlıyor.Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Atatürkçü Düşünce Düşünce Derneği’nin İngiltere’de  yeni seçilen yönetim kurulu, Türkiye’de son dönemin genel eğilimlerini yansıtan bir gösterge oldu. Türkiye; ‘Cumhuriyeti Muhafaza ve Müdafaa etmek, görevinin gençliğe düştüğünü biliyor. Türkiye’nin tüm büyük kentlerinde gençlik kitleleri ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar’ sloganlarıyla sokaklarda. 17 Şubat Genel Kurulunda,Londra’da da bunu gördük. İADD Genel Kurulu, Atatürkçü Düşüncenin yayılma yönü ve hızını, Cumhuriyete sahip çıkma hareketinin gençlik kitlelerini ön plana çıkardığını ortaya koyan net bir gösterge oldu.

İADD Genel Kurulu sonunda, üyelerin onayına sunularak yayınlanan sonuç bildirgesinde; ‘ AKP nin Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar ve devlet içine sızmış tarikatler vasıtasıyla yeni nesilleri ‘cihat’ adı altında başka ülkelerde maceralara sürüklemeyi ve içeride ise Cumhuriyet’e sahip çıkanları ezdirmeyi planlamaktadır’ denilerek, tüm halka,siyasi partiler ve meslek kuruluşlarına çağrıda bulunuldu. Türkiye’de gelişen tarikatçı ve Cumhuriyet Düşmanı akımların genç nesillere ‘eğitim’ yoluyla musallat olduğu günlerde, ADD yönetim ve üyelerinin bu alandaki vurgulamaları dikkat çekti.

  Genç Sanatçı ve Eğitimci ağırlığı

 

17 Şubat günü yapılan İADD kongresi, üyeler arasındaki birliği net olarak ortaya koyan tek bir liste halinde oylanan bir yönetim kurulu tarafından yönetilecek yeni dönemde. Oy birliği ile seçilen İADD yönetim kurulu büyük ölçüde yeni ve genç yöneticilerden oluşuyor. İADD nin Deneyimli yöneticileri son Başkan Jale Özer ve İTDF (İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu) Asbaşkanı Dr. Ali Atalar’a katılan yeni yöneticiler  tiyatro sanatçısı Müslüm Alataş, Ayşe Yumurtacı, Şebnem Ulusay, Çiğdem Yılmaz ve Yıldız Kalkan oldular.  Yeni Yönetim kurulunun önümüdeki günlerde icra kurullarını seçerek faaliyete geçeceği belirtildi.

Denetle Kurulu ve Onur Kurulu ise aşağıdki üyelerden oluşuyor;

Denetleme Kurulu ; Tevfik Zekai, Ahmet Sapaz, Olcay Jennings

Onur Kurulu ; Abdullah Nihat Yılmaz,Turan Erdemgil, Gönül Cilasun, Nimet Bozkurt.

 

Kongre Divanı tarafından üyelere okunan  İADD Genel Kuruluna gelen başarı mesajları ise ; örgütün ve Atatürkçü Düşüncenin uluslararası karakterini ortaya koyan bir gösterge oldu.

ADDP (Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu) Başkanı Dr. Hakan Akbulut, ADD Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan, Em .Amiral Türker Ertürk, Atatürk’ün Kütüphanecisi eski Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu, Dr. Orhan Çekiç, İsveç Ve ABD Atatürkçü Düşünce Dernekleri başkanları çektikleri mesajlarda İADD nin yeni yönetimine başarı dileklerini ilettiler.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği, 17 Şubat ile İngiltere’de verdiği Cumhuriyet ve Özgürlük mücadelesine taze kanla devam edeceği mesajını verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençliğe hitabesi’ tam olarak bunu istiyordu. ‘Bir Gün  Cumhuriyeti  muhafaza ve müdafaa mecburiyetine düşersen…’   O günlerin geldiği gün gibi aşikar..

 

Mahir Tan        LondraPosta-Londra