Hitler’den Filistine sevgilerle …

                   Hitler’den Filistine sevgilerle….            

                                   Haavara (Transfer)

Haavara İbranice’de transfer anlamını taşıyor. Bu kelime şu sıralarda İngiltere’de ciddi bilim adamları ve tarihçilerin en çok araştırdıkları ve örttüğü gerçekleri ortaya çıklarmak için çabaladıkları bir tarihsel dönemi simgeliyor. İngiltere’de gündemin birinci haberi olan Ken Livingstone ve Anti-Semitizm tartışmasında da ‘Haavara’ tayin edici bir öneme sahip. Zira Haavara yada transfer 1933 yılında Nazi İktidarı ve Başbakan Adolf Hitler ile World Siyonist Organizationu arasında imzalanan ve 1938 yılına kadar uygulanan bir anlaşmanın adı. Bu anlaşma Nazi iktidarına kurtulmak istediği Yahudi nüfustan en kestirme yoldan onları İsrail’e yollayarak kurtulma, Siyonist İsrail devletine ise en çok ihtiyacı olan Paralı Yahudi nüfus transferi olanağı sağlamaktadır. 15 ağustos 1939 tarihinde imzalanan anlaşma 1937 ve 38 yıllarında iki kez Adolf Hitler tarafınmdan bizzat görülmüş ve onaylanmıştı.

Haavara anlaşmasına göre Almanya’da yaşayan Yahudiler bir Alman Bankasında açılan hesaba para yatıracak ve bu paralar Tela Aviv’de kurulan Haavara şirketi tarafından Filistin’e transfer edilecekti. Alman Malı olmak şartıyla, Tarım,inşaat malzemesi,iş makinaları ve gübre gibi malların satıldığı Yahudi göçmenler 1933-1938 yılları arasında Filistin’e yerleştirildiler. Nazi bankası tarafından Filistine bu amaç için gönderilen para 900 bin dolar olmuştu. Ancak Dünya Yahudi örgütlerine bağlı çok sayıda Yahudi yazar ve tarihçi tarafından eleştirilen bu anlaşma, ‘pratik’ bir anlayışa sahip olan World Siyonist Organisation tarafından yıllarca uygulandı ve çok sayıda Yahudi nüfus Filistin’de Nazi Parasıyla kurulan yerleşim merkezlerinde İsrail’i geliştirdiler. Kuşkuya yer yok ki Almanya’dan Filistine gitmek için izin alabilen Yahudiler, bol paralı Yahudi iş adamları ve özellikle bankerlerdi.

    Yahudi lobisini çıldırtan bu gerçekler

Haavara anlaşması ve Almanya’daki Yahudi örgütlerinin Hitler rejiminin ilk yıllarında Nazilerle yaptıkları anlaşmalar büyük ölçüde savaş sonrasında Yahudi lobileri tarafından hasıraltı edildi. Özellikle Batı ülkeleri tarafından Nazi Almanya’sının ve bankalarının Boykota tabii tutulmalarına rağmen Yahudi örgütlerinin Hitler ve Nazilerle ittifak yapmaları ‘tarih kayıtlarından’ silinmeye çalışıldı. Nazi’lerin ve Hitler rejiminin gerçekte programında olan Yahudi Katliamları ve sonunda 6 milyon Yahudi’nin öldürülmesine yol açan holacoust esas olarak 1939 yılında Polonya’nın işgali ile başlamıştı.

Londra’nın Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone’un İngiltere’de Medya tarafından hedef seçilmesi ve İşçi Partisi içindeki 80 Yahudi milletvekili tarafındanda desteklenen ‘cadı avı’nın gerçek sebebi ‘haavara’, artık daha fazla hasıraltında saklanamayacak gibi görünüyor.

Mahir Tan     LondraPosta-Londra