Hiçbir NATO ülkesi saldırıya uğramadı!

NATO  65 yaşında

Türkiye’ye 64 yılda Sovyetler Birliği’nden ve bu bloğun yıkılmasından sonra Rusya’dan, herhangi bir saldırı ya da saldırı tehdidi gelmedi. Hiç bir NATO ülkesine Sovyetler Birliği, Rusya veya herhangi bir ülkeden bir saldırı gelmedi. Oysa 65 yaşındaki NATO, tarihinin en az 50 yılını savaşlar ve inanılmaz bir silahlanma ile geçirdi. Açık olan bir gerçek; NATO’nun bir savunma değil, saldırı savaşları örgütü olduğu.

 
4 Nisan 1949 NATO’nun kuruluş tarihi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu NATO, 65 yıl önce  soğuk savaşın başlangıç yıllarında, Sovyet Bloku’na karşı bir savunma örgütü olarak kuruldu. Üyelerine karşı yapılacak saldırılara cevap verme konsepti üzerine kurulu NATO sistemi, bugün 28 ülkeyi bünyesinde barındırıyor. Türkiye’nin NATO üyeliği de, örgütün kuruluşunu izleyen yıllarda Türkiye’yi Sovyetler Birliği’nden gelecek bir saldırıya karşı koruma mizanseni üzerine gerçekleşmişti. 
 

NATO ülkeleri sütliman, kalan Dünya yanıyor.

 
NATO’nun 65 yıllık yaşamında, açık ya da örtülü olarak bulaştığı savaşların hiç biri, NATO üyesi ülkelerin topraklarında meydana gelmedi. 20. yüzyılın son yarısı ve 21.’nin ilk 15 yılı, NATO örgütünün ya da NATO üyelerinin başka ülkelere saldırıları ile ortaya çıkan savaşlarla dolu. Kore, Vietnamgibi Uzak Doğu ülkelerine, başta ABD olmak üzere, NATO üyelerinin saldırıları ile geçen 20. yy savaşları, bu yüzyılın başında Doğu Avrupa, Orta-Doğu, Kuzey Afrika’ya taşındı. Afganistan’da 13 yıl savaşan NATO, bu ülkeyi teslim aldığı gibi bir bataklık olarak bırakarak çekiliyor. Libya’da Kaddafi rejimini devirerek, ülkeyi bir terör yuvasına çeviren NATO müdahelesi, Suriye’de sürdürdüğü örtülü savaş ile yeni bir Libyayaratmak üzere. NATO üyesi olan Türkiye marifetiyle, komşu Suriye’ye silah ve terörist akışını sürdüren NATO, diğer komşumuz Irak’ta da, muhtemelen 30 Nisan’da bu ülkede yapılacak seçimlerden sonra, yeni bir parçalama ve iç savaş girişimine başlıyor.
 

Doğu Avrupa yayılmasının sonu

 
NATO savunma örgütünün son 15 yılı, Yugoslavya savaşı ile başlayan yayılma yılları oldu.  ABD- Batı Avrupa bloğunun Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan yayılması ve bölgenin NATO ‘savunma şemsiyesi’ altına alınması, günümüzün en önemli sürtüşmesi olan Ukrayna’da düğümlendi. ABD-AB emperyalist bloğunun karşısındaki en güçlü rakip olan Rusya’nın dayatması ile soğuk savaş yıllarına dönüş başladı. Askeri güç anlamında büyük ölçüde ABD demek olan NATO, ‘soğuk savaş’ politikasının bir gereği olarak Rusya’yı yeni bir silahlanma yarışına zorluyor. NATO karşısında iki büyük güç olan Rusya ve Çin’in, toplam olarak 135 milyar dolarlık askeri bütçelerine karşılık, 1 trilyon dolarlık bütçeye sahip olan NATO ülkeleri, Rusya’yı sonu gelmeyecek bir askeri harcamalar döneminde, iç kargaşalıklara sürükleme peşindeler.  NATO ülkelerinin nüfusunu oluşturan ‘çağdaş’ uluslar ise; güvenliklerini Dünya’nın en büyük savaş örgütünün şemsiyesinde arıyorlar.
 
Mahir Tan / LondraPosta / Londra

Telif hakkı saklıdır 2014! Kaynak gösterilmeden yazı, fotograf ve video kullanılamaz!