Erol Başarık; YOLSUZLUK,YOKSULLUK,İŞSİZLİK

YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE İŞSİZLİK

7/02/2019

Türkiye’de çalışan nüfus gerçek haklarının çok altında ödenmektedir. Çalışan 30 milyon civarında olan işgücünün büyük kısmı en azından ayda 1000 lira gerçek hakkından daha az maaş alıyor. Bunların sayısını 20 milyon olarak alırsak ayda 20 milyar, yılda 240 milyar eder. Son 15 yılı baz alırsak 3.6 trilyona varırız. İşte bu işçinin cebinden çalınarak sermaye/iş sahiplerine aktarılan trilyonların üzerindeki  nakit Türkiye ekonomisinin bugün halen ayakta durmasını sağlamıştır ama yoksulluğun hızla yayılmasına ve ayrıca halkın kredi kartları başta olmak üzere 600 milyar liranın üzerinde borçlanmasına neden olmuştur. Bir ülkede ekonomi çarkı halkın harcama gücüne bağlı olarak döner. Çalışanın hakkını aldığı bir ekonomide orta sınıfın da güçlenmesiyle ekonomik kriz kolayca ortaya çıkmaz veya kolay atlatılır. Yani işçinin alın teri yenmezse ekonomi kendini krizlere karşı sigortalamış demektir, dayanıklıdır.

 

3.6 Trilyon rakamı çalışan kesimden çalınan minimum figürdür. Buna ilave olarak aşağıdakileri ekleyelim :
  1- Çocuk işçileri az para ödeyerek çalıştırmaları.
  2- Birçok çalışan kriz bahanesiyle bir süre maaş ödenmeden çalıştırıldıktan sonra birkaç aylık alacaklıyken işten atılmakta ve hakkını  alamamaktadır. Bazen de işveren ortadan kaybolmaktadır.
  3- Hemen her iş kolunda işini kaybetme korkusuyla insanlar normal saatlerin üzerinde mesai ödenmeden çalıştırılmaktadır. 
  4- Enflasyon nedeniyle hemen her yıl artması gereken maaşlar iki veya üç yıl yerinde sayabiliyor.

 

  5- Terfilerle maaş artışları düzenli gitmemektedir.
  6- Çalışanı yıpratma pahasına üç dört kişinin yapacağı iş çoğu zaman iki kişiye yüklenmektedir.

 

  7- Taşeron sistemiyle adil olmayan, çalışanın sömürüldüğü bir uygulama hızla yayılmaktadır.

Bu durum özellikle kalifiye olmayan taşeron işçilerinde ölümlere neden olmaktadır.
  8- Çalışanın ölümüne aldırmadan işyerlerinin güvenliği için harcanması gereken paralardan kaçınılması,

 

  9- Çeşitli yollardan yapılan vergi kaçakçılığı günün sonunda bütçe masrafları olarak halka vergi olarak dönüşüyor. Kayıt dışı ekonominin %50’ye yakın olmasının faturası çalışanın vergi yoluyla çalışana yükleniyor.

                                                                                                                                

10- Bütün bunlar yetmiyormuş gibi emekli maaşlarına ve çalışanın kıdem tazminatına göz dikilmiştir.
Zorlanmadan çıkardığım on kalem daha eklendiğinde 3.6 rakamı gerçeğin yanında çok masum kalır. Gerçek hırsızlık rakamı son 15 yılda 5 trilyon liranın üzerine rahatlıkla  çıkar. Vahşi kapitalizmin geçerli olduğu,  vergi cenneti ve yandaş zengin etme ekonomisi uygulanan ülkemizde 36 dolar milyarderi türemiştir.

 

Türkiye’de devamlı artmakta olan işsizlik ve yoksulluk; yeterli bilgili, donanımlı olmayan sermayedar/işsahiplerinin hırsızlık ve yolsuzluk üzerine kurdukları düzenin hükümet desteğiyle birlikte sürdürülmesinin sonucudur. Makarnaya oy verenlerin artık gözlerini açma ve ayağa kalkma zamanı çoktan geçmiştir. Bu kesim kendilerini çok ucuza satarken ülkeyi ekonomik ve siyasi felakete sürüklüyor. Bunu halen büyük mücadele veren çalışan kesimi tenzih ederek söylüyorum. Yoksa ileride çocuklarının istikballeri daha da karanlık olacaktır. 

 

Yaşadığım ülke olan İngiltere’de benzin, et ve daha birçok günlük ihtiyaç malları Türkiye’den daha ucuzdur. Ekmek, et, süt, yumurta, meyva, sebze ve daha birçok ana tüketim yiyeceklerinde KDV yoktur. Asgari geçim şartlarını karşılayacak bir gelire ulaşan ailelerin azlığı yanında açlık sınırı seviyesinde kazancı kabullenmiş üniversite mezunlarımız dahi vardır.

 

Yolsuzlukların/hırsızlıkların sonucu yoksulluk ve işsizliktir. Köylü vatandaşlar da yukarıdaki sömürü mekanizmasına dahildir. Bir ülkede adil olmayan ağır vergiler, yolsuzluk sonucu pahalılık varken  çalışanın hak gasbı da oluyorsa arz talep dengesi bozulacağından ekonomi çökmeye mahkum olur. Türkiye bütün bunlara son verecek devrimini bekliyor.    
Saygılar 

 

 

Erol Başarık – Reform 2000 Party’si Genel Başkanı İngiltere