emrinde 6 Rambo tugayı var.

 

                 ABD’nin Orta-Doğu ekibinin Komutanı Yahudi 

Emrinde 6 Rambo tugayı var

2010 yılından başlayarak ‘Müslüman Coğrafyası’ olarak adlandırılabilecek Orta-Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya’nın yakın bölgelerinde ‘sürekli savaş ve ABD askeri müdahaleleri’ yaşanıyor. Savaş ve ABD, 2014-15 yılları arasında Türkiye’nin sınırlarının hemen yanına taşındı. Sözde ‘Arap Baharı’ ve onun Orta-doğu’da yarattığı iç savaşlar  garip bir biçimde Ağustos 2010 yılında kurulan bir ABD Askeri organizasyonu ile yaşıt. Bu kuruluş ABD’nin John F. Kennedy  Special Warfare Center and School (Özel Savaş Merkezi ve Okulu) tarafından yönetilen 6 Muharebe tugayı, bir sıhhiye taburu, bir istihbarat tugayı ve bir psikolojik savaş ünitesinden oluşan kısaca ‘Swick’ adı verilen savaş makinesi.  2010 Ağustos ayında birliklere dağıtılan TC 18-01  SFUW başlıklı bir genelge ile faaliyete geçen  bu tarihten sonra yapılan tüm önemli özel kuvvet operasyonlarında kullanılmış. Swick birlikleri Libya Savaşı, Libyalı direnişçilerin eğitilmesi, Pakistan’da Usame Bin Ladin Operasyonu, Suriye ve Yemen’de ‘Kırmızı Bayrak’ operasyonları, Somali ve Nijerya’da özel operasyonlar ve en son olarak da Irak ve Suriye’de IŞID karşıtı eğit-donat operasyonları ve istihbarat çalışmalarında rol oynamışlar.  Birlikler MG Bennet

Sacolick  komutası altında. Dünya’nın en önemli askeri gücü olarak gösterilen Swick gerçekte bir savaş makinesi. Zira çok gizli tutulan TC 18-01 genelgesi uyarınca çalışan bu birlikler kuruluş tarihinden itabaren barış yüzü görmemiş. Swick’in bir başka özelliğide komuta kademesinde bulunan Yahudi asker ve subay çokluğu. Başta, Komutan General Bennet Sacolick olmak üzere bu Dünya’nın en özel kuvvetinde çok sayıda dini bütün Yahudi askeri yer alıyor.

 

  ‘Sınırlı Savaş’ doktrini

 

Kasım 2010 tarihinde işleme sokulan  TC 18-01 genelgesi, ‘sınırlı savaş’ olarak tasnif edilen bir savaş türünün ana silahlı gücü. Hasım olarak görülen bir toprak parçasında ‘yerli toplulukları’ ülke yönetimi karşısında eğitip,donatıp silahlı bir güç olarak destekleme esasına dayanıyor. Bu genelge’de belirtildiğine göre kullanılan askeri gücün insan hakları,demokrasi vs. gibi propagandaya dönük bir amacı yok. Askerlerin izlediği tek rehber ‘ABD ye bağlılık’. Gerçekte bugün kullanılan jargona göre bir ‘eğit-donat-yönet’ örgütü olan Swick, büyük ölçüde uluslararası hukuk kuralları dışında işleyen bir mekanizma. Resmi olarak hemen hiç bir ülke ile savaş halinde olmayan ABD, bu kuruluş ile Orta-Doğu ve Kuzey Afrika daki bir çok ülkenin içinde ‘yerli unsurları’, komşu ülkelerin sınırları içinde eğitip,silahlandıyor ve iç savaş orduları kuruyor. Son iki yıldan beri Türkiye,Ürdün ve Kuweyt toprakları, Irak ve Suriye’de savaşan ‘yerli unsurların’ eğitip silahlandırıldığı bölgeler oldu. Kısaca ‘Swick’ askerleri artık ‘bizimkiler’ haline geldi.

   İsrail ve ABD ‘askeri açıdan’ tek bir güç

ABD nin,Orta-Doğu ülkelerini içine alan Müslüman coğrafyasında sürdürdüğü ‘sınırlı savaş’ doktirini açısından bakıldığında ABD ve İsrail tek bir bütünün parçaları olarak görünüyor. İsrail’in ABD özel kuvvetlerine katkısı büyük ölçüde MOSSAD istihbaratı ve Orta-Doğu toprağında üs sağlama yanında, ABD deki çok güçlü Yahudi varlığına dayanıyor. Suudi Arabistan ve Ürdün ise İsrail yanında ABD Özel kuvvetlerine yataklık eden ülkeler arasında başı çekiyorlar. Jeshiva World adlı derginin yaptığı açıklamaya göre; ABD ordusunda şu anda fiilen görev yapan 49 General ve 8 Amiral Yahudi-Amerikalılar.  ABD Özel kuvvetlerin son yıllardaki faaliyetleri incelendiğinde ABD ve İsrail ile işbirliği yapan ülkeler dışında tüm ülkelerde fiilen hükümetlerle  savaş halinde bulunan ‘yerli unsurların’var olduğu ve çoğunlukla iç savaş şartlarının hüküm sürdüğü görülüyor. Türkiye ve hemen sınırlarının ötesinde gelişen savaş  şartları ise ABD Özel kuvvetleri ile ‘daha yakın ve iç içe’ günlere geldiğimizi gösteriyor. En çok açıklanmaya ihtiyaç gösteren konu ise TC18-01 SFUW Genelgesine göre hareket eden ABD-İsrail Rambolarının bizim içimizdeki ‘Yerli Unsurlar’ ile ilişkileri…

 

Mahir Tan               LondraPosta-Londra