Cumhuriyet 91 yaşında                      29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İngiltere Türk Toplumuna kutlu olsun.
CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 91.YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ.
Cumhuriyet bayramımız, hepinize ve hepimize kutlu olsun! Bu bayram bizim bayramımızdır; bizim, misakımilli…yani,  Ulusal Ant içinde yaşamış, yaşayan ve sonsuza kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bayramıdır. Bu bayram, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde dedelerimizin, babalarımızın, emperyalist işgalcileri ülkemizden defederek ilan ettikleri  ve Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, sizler yaşatacaksınız” diye  bizlere emanet ettiği cumhuriyetin bayramıdır.
Cumhuriyetse, “Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği millet vekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi” demektir. Yani  cumhuriyet rejiminde ne Tanrının gölgesi sayılan padişah vardır ne de bütün topraklarının padişaha tapulandığı bir vatan…ne insanlar ümmettir ne de yasalar din…Artık bireylerin yasalar önünde eşit olduğu ve bütün ağalıkların ortadan kaldırıldığı düzen için yürünecektir. İnsanları özgür, ülkeleri bağımsız ya da kısaca tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye için. Arap alfabesi bu yüzden kaldırıldı, eğitimin birleştirilmesi yasası bunun için çıkarıldı, dil devrimi, kültür devrimi bunun için yapıldı, bunun için yürürlüğe kondu medeni kanun, kadın-erkek eşitliği bunun için gerekiyordu ve toprak reformu için boşuna uğraşılmıyor…
Çağdaş uygarlık düzeyine yükseleceğiz, hedefimiz bu!
Ancak yan çizenlerimiz de yok değil. Cumhuriyetin içini boşaltmağa kalkışanlar, Osmanlıdan medet umanlar,  Ortadoğu’nun dinci-mezhepçi bataklığına dalanlar, emperyalistleri baş tacı edinenler çok.  O kadar ki, Cumhuriyet bayramımızı kutlamaya kısıtlama getirerek gözden düşürmeye kalkışanlar bile oldu yakın geçmişte. Ama hatırlayın! Hemen cumhuriyetin direngen kitleleri “cumhuriyet mitingleri, gezi dayanışması ile karşılık vermişler, caddeleri, meydanları doldurmuşlardı…
Cumhuriyetten sapmağa izin vermedik…
Şu sıralarda yine kabullenemiyeceğimiz uygulamalar başladı.9-10 yaşlarındaki kız çocuklarımızın başına türban geçiriyorlar, ana okullarına  mescitler açıyorlar, neredeyse bütün sivil liseler imam-hatip okullarına çevrilecek, milli eğitim bakanlığı mahalle camisine döndü, silahlı kuvvetlerimize kumpas kurdular, polis devletine ramak kaldı. Ve de faşizan kurgulu, baskı yasaları  gündemde…Ve de komşularımıza savaş başladı başlayacak…
Ülkenin bölünmesi dahil, tehlike büyük…
Ancak , ülkemizin uyanık, direngen yurtsever yurttaşları da var. Memleketimizin sahipleri  var. Hep varız. Hep var olacağız. Cumhuriyet bayramının bizim olması kadar,  cumhuriyet de, ülke de, özgürlük de, bağımsızlık da bizim…Biz Türkiye Cumhuriyetin yurttaşları,bir uçtan bir uca.
Bu inançla yeniden, İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Cumhuriyet Bayramımızı kutlar,başta Cumhuriyetimiz’in kurucu önderi ve anti-emperyalist bağımsızlık savaşımızın komutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşuna ve gelişimine katkı vermiş değerlerimizi saygı ile anıyor, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını vermiş ve vermekte olan kınalı kuzularımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği