Bülent Esinoğlu; ‘Laiklik ile savaş cephesi kuruluyor’

Laikliğe karşı yeni bir savaş cephesi mi açılacak?

Bülent ESİNOĞLU

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, “yeni anayasada laiklik olmasın” dedi.

Bu cümlenin, öyle rastgele söylenmiş bir cümle olmadığını, anlamayacak kadar kimse aptal değildir.

Belli ki, bir stratejinin sonucu olarak görev bölümü yapılmış ve Kahraman’a da, “bunun girizgâhını”, yapma görevi verilmiştir.

Bir organın, bir örgütlü davranışın sonuç ifadesi olduğu kesin, Bülent Esinoğlu olarak fikrim.

İktidarın, PKK ile savaşın sürdüğü bir süreçte, laiklik ile savaşmak üzere yeni bir cephe daha açılması, PKK’ya karşı oluşmuş cephenin dağılması anlamına gelir.

İçeride yeni bir bölünme, PKK ile savaşı zaafa düşürür. Bu anlamda yeni bir mücadele cephesi açmak, laiklik ile savaşmak demek, PKK ile savaşmaktan vaz geçiyoruz anlamına gelir.

Laiklik ile savaş cephesi, kimlerle savaşacak?

Başta Sünni olmayanlar, solcular, liberaller, Aleviler, aydınlar, bilim insanları, hatta Sünni olup da laikliği içselleştirmiş olanlar  ve laikliğin nimetlerinden yararlanan tüm zümreler ile savaş anlamına gelir.

Bilirsiniz, ya da hatırlayabilirsiniz. Orda doğuda görev yapan CIA uzmanlarının raporlarında şu husus, hep yer almıştır.

“Türkiye’de çok katı bir laiklik var. Türkiye’de laikler ile dindarlar arasında iç savaş çıkabilir.” Bu cümlenin tercümesi; bu unsur, Türkiye’de iç çatışma örgütlenmesinde kullanılabilir anlamındadır.

Ordu ile 17-25 Aralık darbesine karşı kurulmuş tüm ittifakları dinamitleme anlamına gelir.

Ordu içindeki laikleri temizlemeye kalkma girişimi, ordunun PKK ile savaşını durdur demek anlamına gelir.

Ülkenin içinde bulunduğu şartlar, yeni bir savaş cephesi açmaya elverişli değildir.

Laikliğe karşı bu çıkış, PKK’ya karşı savaşta ortaya çıkan birliği dinamitler. Bu çıkış sadece PKK ve Amerika’nın işine yarar, Bülent Esinoğlu olarak soruyorum.

Amerika, iç cephede bir parçalanma yaratmak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

Baksanıza Cemil Bayık ne diyor? Amerika ile direk temasımız var.

PKK ile savaşı bir vatan savaşı olduğunu hala kavramayanlar var. Savaşta en önemli hususlardan birisi de, cephe gerisini sağlam tutmaktır.

Bülent Esinoğlu olarak soruyorum Şimdi durup dururken cephe gerisini zaafa düşürecek bir çıkış kimin işine yarar?

Bekleyelim ve görelim. Laiklik kalksın cümlesi başka kimler tarafından dillendirilecek?  Ve uyanık emperyalist işbirlikçiler tarafından nasıl kullanıma sokulacak?

26.4.2016, bulentesinoglu@gmail.com

bülent esinoğlu
bülent esinoğlu