BM’de İDEOLOJİK ZAFER

    BM’de İdeolojik Zafer

 

Türkiye ve Yemen’in teklifi ile açılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kudüs oylaması ezici bir çoğunlukla  Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararı aleyhinde sonuçlandı. 9 Hayır oyuna karşılık 128 üye Küdüs’ün İsrail’in Başkenti olarak kabul edilmesi aleyhinde oy kullandı.

Bugüne kadar Filistin meselesinde alınan BM kararları ile uyum içinde olan Kudüs’ün İsrail başkenti olarak tanınmasını reddeden Yeni Genel Kurul Kararı, Uluslararası Hukuk açısından bağlayıcı olmadığı için tıpkı İsrail’in 1967 sınırları gerisine çekilmesi, işgal bölgesinde yeni yerleşim birimleri inşa etmeyi durdurması kararları gibi ‘yasal ancak müeyyidesiz’ bir uygulama alanına sahip.

Ancak Bugün BM Genel Kurulunda alınan karar yine de Filistin’in modern tarihinde alınmış olan en önemli kararı oluşturuyor.  Zira Filistin meselesi temel alınarak yapılan oylamada oylama sonuçları, tıpkı çağdaş dünya’nın en önde ülkelerinin Trump kararı sonrasında yaptıkları değerlendirmelerde vurgulandığı gibi ‘ABD nin yapayalnız kaldığı’ sonucunu doğurdu. Karara ‘red’ oyu veren 9 ülke, ülke olarak ‘ihmal edilebilir’ kategorisinde yer alıyorlar.Filistin’de ki İsrail işgalini yaklaşık 50 yıldır sürdüren ABD ve İsrail ise BM kararında ‘Asli fail’ olarak yer alıyorlar. Çekimser kalan ülkeler ise ABD ve özellikle NATO’nun askeri ve finansal desteğine mecbur çevre ülkeleri ve Doğu Avrupa’daki askeri yığınak bölgeleri.

BM’in 21 Aralık ‘Noel Kararı’, Dünya’nın kararı takip ediş biçimine bağlı olarak, çok daha önemli sonuçları yaratmaya elverişli bir karar.

Kudüs’ün BM kararlarına aykırı olarak İsrail’in Başkenti olarak tanınması, özellikle İsrail’e bugüne kadar değişik ölçü ve biçimlerde destek olan AB ülkeleri açısından ‘hukuki bir handikap’ yaratacaktır.

İsrail’e Silah satışları, Kudüs’te İsrail asker ve Polis tedbirlerinin durdurulması, yeni yerleşim birimlerinin iptal edilmesi, Kudüs ile ilgili İsrail mallarının boykot edilmesi gibi konularda, kabul oyu veren ülkelerin yeni hukuki zemini bu karar olmalıdır.

BM kararı, özellikle  ABD tehditlerine karşın kabul oyu veren AB ülkelerinde önemli ‘siyasi’ sonuçlar doğuracaktır. İki yıllık iktidarına karşın Batı Avrupa toplumlarına baştan beri ‘ters gelen’ Donald Trump’ bu karardan sonra daha büyük hatalar yapacaktır. İlk karşılaşma ise Trump,Şubat ayında Londra’ya yeni büyük elçilik binasını açmak için geldiği tarihlerde gerçekleşecektir. Filistin’de İsrail polisinin yapacağı tüm cinayet ve katliamların Trump’ın günah defterine yazılacağından kimsenin kuşkusu yok.

 

Mahir Tan         LondraPosta-Londra