Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu-Basın Bildirisi

 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU – ADDP’nin 24 Temmuz 2019 Bildirisi
~ Lozan Barış Antlaşmasının 96.yıldönümü ~
24 Temmuz 1923… Yaklaşık 9 ay süren çok çekişmeli görüşmeler sonunda, İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve egemenliği tüm dünya devletlerine ilan edilir!
Lozan Antlaşması tarihi bir zaferdir!
Kurtuluş Savaşının cephelerdeki başarıları üzerine eklenen bir diplomatik zafer; Osmanlı Devleti’nin saltanatının sona erdiğini, ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, uluslararası alanda diğer devletlerle eşit haklara sahip  bir devlet olduğu kabul ettiren bir büyük zafer!
Atatürk, 1927 yılındaki ünlü Söylev’inde bu antlaşma için: “Lozan Barış Antlaşması’nın içerdiği esasları, diğer barış teklifleriyle karşılaştırmaya yer olmadığı fikrindeyim. Bu antlaşma, Türk ulusu aleyhine, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasî zafer eseridir.” diyordu.
Birbirinin devamı olan Mondros ve Sevres Anlaşmalarıyla, tam bir işgal alanına dönmüş güzel yurdumuzu bir sömürge devlet haline gelmekten kurtaran Büyük Önder, Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ile, 8 ay boyunca yılmadan, ödün vermeden bizlere bugünlerimizi verebilmek için uğraşan, büyük kumandan, diplomat, dönemin Dışişleri Bakanı, Lozan Fatihi İsmet İnönü ve beraberindeki heyeti saygı ve minnetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak, yeni nesillere Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu tarihini en doğru şekilde anlatmak bizlerin en önemli görevidir. Ne yazık ki, ülkemizin kurucu değerlerini unutturmaya çalışan AKP iktidarı, Cumhuriyetimizin kuruluş gerekçesi Lozan Antlaşması’nı da eleştirip, önemini unutturmak gafletine düşmüştür. Milli Mücadele tarihimizi, Şanlı Cumhuriyet tarihimizi bizlere kimse unutturamaz! Unutturmayiz!
Büyük fedakarlıklarla Türkiye Cumhuriyeti’ni saygın bir devlet yapan Büyük Atatürk, Lozan Kahramanı İsmet İnönü, onların kahraman silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz; ONURUMUZSUNUZ! Sizlerin değerleriniz bizlerin sönmez ışığıdır, gururumuzdur! Lozan zaferimizdir!
Lozan Barış Antlaşmasının 96.yıldönümü kutlu olsun!
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DÜNYA PLATFORMU – ADDP