ADD’NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

     ADD nin  İnternet SİTESİ Kapatıldı

 

İki gün önce 27 Mayıs 1960 devrimi hakkında  atılan bir tweet nedeniyle ‘suçu övme’ iddiası ile soruşturma açılacağı  açıklanan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin internet sitesi bugün kapatıldı. Google’un ‘Supended’ uyarısı ile yasak koyduğu add.com.tr adresindeki site hakkında hangi yasal sürecin işletildiği bilinmiyor.

27 Mayıs 1960 günü Türkiye’de ordunun yönetime geçici bir süre ile el koyması ve daha sonra yönetimi yeni bir Anayasa altında sivil yönetime terketmesi uzun bir süre bayram olarak kutlandıktan sonra, 1982 Kenan Evren darbesi ile yasaklanmıştı. 27 Mayıs hareketinin bir kurucu meclis tarafından hazırlanıp  halk oylamasına sunduğu 1961 Anayasası, Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en geniş özgürlükleri, sendika ve çalışanların örgütlenme hakları, grev ve toplu sözleşme hukuku,Özerk Üniversiteler, siyasi partiler ve seçim yasaları gibi çağdaş demokratik gelişmeleri ülkenin yasal sistemi içine taşımıştı. Bugün hemen tüm siyasi partilerin yeniden değiştirilmesi yada tamamen ortadan kaldırılmasını istedikleri 1982 Askeri Cuntasının dayattığı 1982 Anayasası ise, 1961 Anayasası ile getirilen özgürlükler ortamını yok etmek için  ABD tarafından tezgahlanan Faşist darbenin ana programı idi.

ADD adına atıldığı belirtilen bir tweet yüzünden AKP yönetiminin başlatacağı soruşturma  bir ilk oluyor. 27 Mayıs hakkında ‘övücü ifadeler’ kullanmanın ‘suçu övmek’ olarak tanımlandığı ilk soruşturma seçimler öncesinde  zora düşen AKP  yönetiminin ‘yeni suçlar’ yaratarak sanıkları yeni mahkemelerde yargılama çabasına girdiğini gösteriyor.  Ataürkçü Düşünce Derneği ve temsil ettiği halk kitlelerine saldırı yeni ve tehlikeli bir sürecin başladığının net bir göstergesi.

 

Mahir Tan     LondraPosta-Londra