TÜRKER ERTÜRK; DİN BİRLEŞTİRMEZ

DİN BİRLEŞTİRMEZ 
Din, inanç ve itikadın dışına çıktığında ve dünyevi yaşama egemen olduğunda, ayrılıklar ve çatışmalar başlamaktadır. Zaten birleştirici olsa, Ortadoğu’da ve Irak’ta olurdu.
Din kutsaldır ve saygıdeğerdir. Dincilik ise dinin dünyevi yaşamda her türlü çıkar için araç olarak kullanılmasıdır. Din asla dünyevi yaşamın çekişmelerine, rekabetine ve politikaya alet edilmemelidir. Aksi kan, kin, nefret, bölünme ve gözyaşıdır. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleri ile doludur.