2. YÜZYILIN İLK GÜNÜ; 19 MAYIS 2019

                             2. Yüzyılın İlk Günü; 19 MAYIS 2019

 

  Türkiye için ‘çağdaş toplum ’ tam 100 yıl önce 19 Mayıs günü tarih sahnesine adımının attı. Dün 100 yılın son, ikinci yüzyılın ilk günüydü. Türkiye’nin tüm kentlerinde olduğu gibi Londra’da yaşayan Türk toplumunda da yeni bir asır başladı.

  1. Yüzyıl kuşağı olan insanlarımız huzur içinde hissedebilirler kendilerini. Kelimenin tam anlamıyla ‘emaneti yeni bir kuşağa’ teslim ediyorlar. Yeni bir Yüzyıla.

Londra’da Atatürkçü kuruluşların ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs buluşmasında, gençler ve çocuklar ağırlıktaydı. Bayrağı bir Yüzyıl daha taşıyacak olanlar. 

Kuzey Londra’nın Newington Green semtindeki parkı dolduran yüzlerce yurttaşımız, İADD, + 1 Türkiye, Anadolu Kültür Derneği ,Türkiye Gençlik Birliği İngiltere,  Azerbeycan House ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği  tarafından düzenlenen kutlamada  hazırlanan tanıtım çadırları yanında müzik yayınlarının yapıldığı sahne önünde ‘Bandırma Vapuru’ ile taşınan özgürlük ve bağımsızlık bayrağını bir yeni yüzyıla devrettiler. Türkiye’nin tüm kentlerinde dün gün ve gece boyunca yapılan kutlamalara ve fener alaylarına eşlik ederek yapılan 19 Mayıs kutlaması  ulusların tarihinde yüz yılın sadece kısa bir zaman dilimi olduğunu gösterdi.

19 Mayıs 1919 dan beri yaşayan Atatürkçülük Düşüncesi ise 100 yıl boyunca olduğu gibi bugünde emanet çağdaş toplumu bir koruyucu örtü altında nesilden nesile taşıyor.

Bu yılın 19 Mayıs kutlamalarının bir başka önemi ise yeni Türk toplumunun temelini oluşturan Laiklik, Bağımsızlık, Çağdaşlık, Parlamenterizm, Hukuk Devleti gibi ilkelerin ‘siyasal iktidar’ dan bağımsız olarak varlığını ve gücünü korumaya devam ettiğini göstermesi oldu. Siyasal iktidarların ‘gaflet ve delalet’ içinde bulunabilecekleri Büyük Kurucu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine ‘bir uyarı’ olarak bildirilmişti.

Türk gençliği dün bu ‘uyarıyı’ çok iyi anladığını ve gereğini yapacağını bir kez daha ilan etti.

Çağdaş Cumhuriyetimizin yıkılmazlığına inancımız dün daha da sağlamlaştı. 

MAHİR TAN      LondraPosta-Londra