1 Mayıs’ta Göçmen Ağırlığı

    1 Mayıs ‘ta Göçmen ağırlığı 

Dünya’nın bütün büyük kentlerinde olduğu gibi 1 Mayıs Londra’da da kutlandı. Geçtiğimiz yüzyılda Dünya’da yaşanmış en büyük sosyal değişimleri yaratan Devrimci İşçi Sınıfı’nın geleneksel MAY DAY’I eski heyecan ve çoşkusunu sürdürmese bile hala Marksizmin liderlerinin isim ve portreleri ile anılıyor. Londra’da dün yapılan 1 Mayıs gösterileri bazı işçi sendikaları öncülüğünde, ağırlığını göçmen toplumların siyasi partilerinin taşıdığı bir yürüyüş korteji tarafından gerçekleştirildi. City de başlayan yürüyüş Londra’nın klasik miting ve toplantı merkezi ünlü Trafalagar meydanında sonuçlandı. Londra’da Day Mer, Cemevi ve diğer Türkiye’li göçmen kitle örgütleri yanında CHP İngiltere Birliği’nin de  Parti pankartı ile katıldığı 1 mayıs yürüyüşü olaysız olarak sonuçlandı.

Londra’nın May Day   yürüyüş kortejinde başta Türkiye olmak üzere  Asya,Orta-Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen topluluklarının siyasi ve kültürel örgütlenmeleri yürüyüşçülerin çoğunluğunu oluşturuyordu. Londra’da yerleşik işçi sendikaları ve İşçi Partisi’ne bağlı örgütlenmelerin ‘kamu harcamalarından kesintiler’ ve Özelleştirmelere karşı yapılan protestolardaki kadar aktif olarak yer almadığı 1 Mayıs’ın, örneğin Paris’teki kadar yaygın ve çoşkulu olmadığı görüldü.  Fransa’da Macron yönetiminin uyguladığı neo liberal kampanyaya karşı,işçi sendikaları ve kamu örgütlerinden gösterilen tepki dün yapılan 1 mayıs gösterilerine de yansıdı. Polis güçleri ile çatışan Fransız protestocularından çok sayıda tutuklama yapıldığı bildirildi.

 

Londraposta-Londra